Search
Search
Close this search box.

Bezpieczeństwo w magazynie — Jak unikać wypadków i zagrożeń w pracy

People with home safety concept

Wprowadzenie Magazyny stanowią kluczowy element wielu przedsiębiorstw, pełniąc istotną rolę w efektywnym zarządzaniu zapasami. Jednak praca w magazynie niesie ze sobą różne ryzyka i zagrożenia dla pracowników. Dlatego niezwykle ważne jest, aby podejść do kwestii bezpieczeństwa w magazynie z pełnym zaangażowaniem i świadomością. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom bezpieczeństwa w magazynie i podpowiemy, […]

Bezpieczeństwo w magazynie — Odzież ostrzegawcza BHP — Kto i kiedy powinien ją nosić?

Female Safety Inspector With Digital Tablet At Construction Site

Wprowadzenie Odzież ostrzegawcza i odblaskowa stanowi kluczowy element w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracowników, zwłaszcza tych pracujących na drodze oraz w warunkach ograniczonej widoczności, jak noc, mgła czy deszcz. Jest także niezbędna dla pieszych i rowerzystów, aby zwiększyć ich widoczność i poprawić bezpieczeństwo na drodze. W tym artykule omówimy znaczenie odzieży ostrzegawczej i odblaskowej w […]

Jak długo są ważne szkolenia BHP? – Kluczowe aspekty terminów i obowiązków

Top view of set of safety workwear, professional tools

Szkolenie wstępne BHP – Wymagania i ważność Szkolenie wstępne BHP jest nieodzownym obowiązkiem każdego pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Przeprowadzenie takiego szkolenia jest konieczne również dla pracowników, którzy zmieniają stanowisko w firmie lub zostają zatrudnieni ponownie po wcześniejszym okresie pracy. Ważność szkolenia wstępnego BHP wynosi zazwyczaj do 1 roku. Istnieje jednak wyjątek dla pracowników […]

Szkolenia PPOŻ

Fireman wearing fire protection suite and oxygen tank exercise hold extinguisher tank and pray

Szkolenia przeciwpożarowe przeprowadza się w celu aktualizacji oraz uzupełnienia wiedzy z zakresu zagrożeń pożarowych występujących w trakcie wykonywanej pracy na danym stanowisku. Dzięki szkoleniu pracownicy są w stanie wykształcić właściwe wzorce działania, nauczyć się prawidłowo postępować w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Kursanci są bardziej świadomi i pewni swoich umiejętności. Szkolimy w zakresie ochrony przeciwpożarowej […]

Praktyczne szkolenia z użycia sprzętu podręcznego PPOŻ. i ewakuacji

Emergency evacuation plan

Przeprowadzamy praktyczne szkolenia, dzięki którym pracownicy pracujący w danych obiektach uczą się praktycznego użycia sprzętu i instalacji przeciwpożarowych do których mają dostęp w trakcie wykonywania pracy. Jest to istotne z punktu widzenia zarówno pracodawcy jak i pracowników. Należy pamiętać, że najlepsze wyposażenie czy najnowocześniejszy system, zadziała właściwie, kiedy będzie świadomie użyty. Także każda droga ewakuacji […]

Przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej.

stairs emergency and evacuation exit stair in up ladder in a new office building

Przepisy jednoznacznie wskazują, że odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową w budynku ciąży na zarządcy lub jego użytkowniku. Odpowiedzialność spoczywa na osobie, która włada budynkiem, terenem, obiektem budowlanym, chyba że została zawarta umowa ustanawiająca zarząd lub użytkowanie.  Dlatego warto zlecić Nam, specjalistom w branży przeciwpożarowej, bieżącą i stałą kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej.

Przeprowadzanie próbnych ewakuacji

Hand is pushing Fire door handle of Fire exit for emergency evacuation.

Przeprowadzanie próbnych ewakuacji jest ważnym elementem prewencji przeciwpożarowej. Na potrzeby ćwiczebnej ewakuacji przygotowuje się scenariusz ćwiczeń ewakuacyjnych po wcześniejszym sprawdzeniu obowiązujących w danym obiekcie procedur ewakuacyjnych lub w przypadku ich braku, po ich opracowaniu, wdrożeniu oraz zapoznaniu z nimi pracowników i funkcyjnych osób. O przeprowadzanych ćwiczeniach informuje się właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Istnieje możliwość […]

Opracowywanie oraz aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Fireman wearing fire protection suite and oxygen tank exercise hold hose spray water near fire truck

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem, który jest sporządzany dla każdego miejsca publicznego jak instytucje publiczne czy przedsiębiorstwa. Dla każdego takiego miejsca muszą być przygotowane instrukcje bezpieczeństwa, plany ewakuacyjne oraz musi być wyposażone w odpowiednie urządzenia i instalacje przeciwpożarowe. Dzięki temu w razie pożaru każda z obecnych w konkretnym miejscu osób wie, jak się ewakuować, jak w […]