Search
Search
Close this search box.

Wstępne szkolenia BHP

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada obowiązek szkolenia wstępnego z zakresu BHP:

– nowo zatrudnionych pracowników,

– studentów, którzy odbywają praktykę studencką u pracodawcy,

– uczniów szkół zawodowych zatrudnianych w celu praktycznej nauki zawodu,

– osób zatrudnianych w formie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia)

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części:

– Instruktażu wstępnego, który jest formą szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż dwie godziny lekcyjne, która umożliwia uzyskanie, aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywanej pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

– Instruktażu stanowiskowego, który się przeprowadza każdorazowo przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym nowym stanowisku. Szkolenie w formie instruktażu przeprowadza się na stanowisku, na którym dana osoba będzie wykonywała swoją pracę. W przypadku wykonywania pracy przez pracownika na kilku stanowiskach przeprowadza się instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Szkolenie jest ważne przez rok czasu. Następnie pracownik musi odbyć szkolenie okresowe.

Specjalizujemy się w szkoleniach na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, całego województwa lubuskiego oraz ościennych województw.

masz pytanie dotyczące naszej oferty?