Search
Search
Close this search box.

BHP

Warehouse workers working together with forklift loader

Szkolenia BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje obowiązek szkolenia

Czytaj dalej »
Engineer at work

Wstępne szkolenia BHP

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada obowiązek szkolenia wstępnego

Czytaj dalej »
architectural model of houses on desk with drawing technical tools safty helmet and blueprint rolls

Okresowe szkolenia BHP

Szkolenie okresowe przeprowadza się w trakcie trwania zatrudnienia i jest ono niezbędne do dalszego wykonywania przez pracownika obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku. W trakcie

Czytaj dalej »
Industry, closeup and female construction worker with wrist pain, injury or accident in her office.

Postępowania powypadkowe

Jeżeli w zakładzie pracy dochodzi do wypadku przy pracy, to na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia niezbędnej pomocy poszkodowanemu pracownikowi, a także przeprowadzenia postępowania powypadkowego zgodnego

Czytaj dalej »
Builder at the construction site

Audyt warunków pracy

Na Pracodawcy ciąży obowiązek dbania o prawidłowy stan bezpieczeństwa i higieny pracy, który będzie zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w

Czytaj dalej »
Female Safety Inspector With Digital Tablet At Construction Site

Obowiązki służby BHP

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na służbę BHP szereg obowiązków do spełnienia, które

Czytaj dalej »
First aid training

Pierwsza pomoc

Zgodnie z art. 162 Kodeksu Karnego każdy ma obowiązek udzielenie pomocy osobie znajdującej się w sytuacji zagrażającej utratą życia lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Żeby

Czytaj dalej »