Search
Search
Close this search box.

Przeprowadzanie próbnych ewakuacji

Przeprowadzanie próbnych ewakuacji jest ważnym elementem prewencji przeciwpożarowej.

Na potrzeby ćwiczebnej ewakuacji przygotowuje się scenariusz ćwiczeń ewakuacyjnych po wcześniejszym sprawdzeniu obowiązujących w danym obiekcie procedur ewakuacyjnych lub w przypadku ich braku, po ich opracowaniu, wdrożeniu oraz zapoznaniu z nimi pracowników i funkcyjnych osób. O przeprowadzanych ćwiczeniach informuje się właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Istnieje możliwość wykorzystania w trakcie ćwiczeń specjalnych efektów (dym, huk, błyski)  oraz dostępnych na obiekcie systemów przeciwpożarowych. Każde ćwiczenie ewakuacyjne kończymy sporządzeniem sprawozdania z przebiegu ćwiczeń, którego najważniejszym elementem są zalecenia dotyczące poprawy warunków oraz procedur ewakuacyjnych w danym obiekcie.

masz pytanie dotyczące naszej oferty?