Search
Search
Close this search box.

Przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej.

Przepisy jednoznacznie wskazują, że odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową w budynku ciąży na zarządcy lub jego użytkowniku. Odpowiedzialność spoczywa na osobie, która włada budynkiem, terenem, obiektem budowlanym, chyba że została zawarta umowa ustanawiająca zarząd lub użytkowanie.  Dlatego warto zlecić Nam, specjalistom w branży przeciwpożarowej, bieżącą i stałą kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej.

masz pytanie dotyczące naszej oferty?