Search
Search
Close this search box.

Nadzory bhp Gorzów

BHP Bez Problemu – Nadzory BHP w Gorzowie Wielkopolskim

Stały nadzór BHP dla Twojego bezpieczeństwa i spokoju

W ramach naszej profesjonalnej firmy BHP Bez Problemu, oferujemy wysokiej jakości i kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie nadzorów BHP w Gorzowie Wielkopolskim oraz pobliskich miejscowościach takich jak Zielona Góra, Strzelce Krajeńskie, Dębno, Witnica, Drezdenko, Choszczno, Słubice, Barlinek, Kostrzyn, a także w całym województwie lubuskim oraz Poznaniu i Szczecinie.

Stały nadzór – wygodna i efektywna forma współpracy

Współpraca z nami to gwarancja stałego nadzoru BHP bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników. Nasza firma pełni rolę zewnętrznego specjalisty ds. BHP na podstawie umowy, dzięki czemu unikasz obciążeń związanych z zatrudnieniem kolejnej osoby na umowę o pracę. Oferujemy elastyczność w zakresie usług, a Klient otrzymuje regularne faktury za wykonaną pracę.

Doradztwo i ciągłe wsparcie dla Klienta

Decydując się na stałą współpracę z naszą firmą, Klient ma zapewnioną ciągłą opiekę i pełne doradztwo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Dzięki temu, nasz zespół BHP wspiera pracodawcę w bieżącym reagowaniu na ewentualne nieprawidłowości oraz zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa pracownikom.

Obowiązek utworzenia służby BHP

Przepisy nakładają na pracodawców zatrudniających ponad 100 osób obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby BHP, w zakładzie zatrudniającym od 100 do 600 pracowników, pracodawca może utworzyć jednoosobową komórkę BHP, której pracownikiem będzie osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy. W większych zakładach, powyżej 600 pracowników, na każde 600 osób musi przypadać jeden pracownik służby BHP zatrudniony na pełny etat.

Nadzór BHP dla małych zakładów

W mniejszych zakładach zatrudniających do 100 osób zadania służby BHP może wykonywać pracownik zatrudniony przy innej pracy. Natomiast w firmach do 10 lub 20 pracowników (zależnie od kategorii ryzyka) pracodawca może wykonywać zadania służby BHP, o ile spełnia odpowiednie kwalifikacje.

Zewnętrzny specjalista ds. BHP – outsourcing BHP

W przypadku braku odpowiednich pracowników do pełnienia funkcji służby BHP, możliwe jest skorzystanie z usług zewnętrznego specjalisty ds. BHP na podstawie umowy cywilnoprawnej. Nasza firma również świadczy usługi outsourcingu BHP, a nasi specjaliści spełniają wszystkie kryteria specjalistów ds. BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usługi w ramach nadzoru BHP w Gorzowie

W ramach naszych kompleksowych usług nadzoru BHP oferujemy:

 • Opracowanie instrukcji BHP,
 • Doradztwo BHP,
 • Kontrolę warunków pracy,
 • Szkolenia wstępne i okresowe,
 • Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji i rejestrów,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • Tworzenie i aktualizację ocen ryzyka zawodowego,
 • Tworzenie i aktualizację planów ewakuacyjnych,
 • Doradztwo w zakresie dostosowania warunków pracy do zmieniających się przepisów i wymagań,
 • Raportowanie stanu firmy pod kątem bezpieczeństwa pracy,
 • Raportowanie stanu firmy pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • Reprezentowanie firmy przed organami kontrolnymi jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Straż Pożarna.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i dołączenia do grona zadowolonych Klientów korzystających z profesjonalnego i skutecznego nadzoru BHP w Gorzowie Wielkopolskim i okolicach.

masz pytanie dotyczące naszej oferty?