Search
Search
Close this search box.

Ocena ryzyka zawodowego wraz z okresowymi aktualizacjami

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz badanie i zapoznanie pracowników z grożącymi im niebezpieczeństwami na ich stanowiskach. W ramach powyższego do obowiązków pracodawcy należy:

– informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

– ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego zawiązanego z wykonywaną pracą oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko.

W tym celu wykonuje się ocenę ryzyka zawodowego, z którą musi się zapoznać każdy zatrudniany pracownik, który potwierdza zapoznanie się z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy swoim podpisem.

Ocena ryzyka jest dokumentem opisującym miejsce, w którym znajduje się stanowisko pracy w zakładzie (m. in. powierzchnię, wysokość itd.). Jest w niej zawarty opis czynności wykonywanych przez pracownika oraz określenie czynników stanowiących ewentualne zagrożenie dla zdrowia i życia wraz ze wskazaniem działań profilaktycznych, które zmniejszą ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Ocenę aktualizuje się, szczególnie w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy.

masz pytanie dotyczące naszej oferty?