Search
Search
Close this search box.

Pierwsza pomoc

Zgodnie z art. 162 Kodeksu Karnego każdy ma obowiązek udzielenie pomocy osobie znajdującej się w sytuacji zagrażającej utratą życia lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.

Żeby pomóc, trzeba wiedzieć jak. Temu celowi służą kursy pierwszej pomocy, na które składa się część teoretyczna oraz praktyczna. Dzięki nim kursanci mogą się nauczyć udzielania pierwszej pomocy od podstaw oraz aktualizować wcześniej przyswojoną wiedzę i skonsultować swoje ewentualne wątpliwości. Każde szkolenie przeprowadzane przez naszych wykwalifikowanych instruktorów kończy się otrzymaniem przez uczestników imiennych zaświadczeń, które zawierają także ramowy program odbytego kursu.

masz pytanie dotyczące naszej oferty?