Search
Search
Close this search box.

Reprezentowanie firmy przed organami kontroli państwowej

Reprezentowanie firmy przed organami kontroli państwowej tj. Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną czy Urzędem Dozoru Technicznego

Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie postępowań i kontroli, które jak wiemy są nieodzowną częścią prowadzenia firmy, przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Urząd Dozoru Technicznego,  dzięki czemu kontakt z wyżej wymienionymi instytucjami nie jest uciążliwy dla obsługiwanych przez nas firm.

masz pytanie dotyczące naszej oferty?