Search
Search
Close this search box.

Okresowe szkolenia BHP

Szkolenie okresowe przeprowadza się w trakcie trwania zatrudnienia i jest ono niezbędne do dalszego wykonywania przez pracownika obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku. W trakcie szkolenia okresowego pracownik zostaje zapoznany z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma możliwość uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu BHP. Samo szkolenie odbywa się w godzinach pracy lub w przypadkach, kiedy to nie jest możliwe, w ramach godzin nadliczbowych. Po odbytym szkoleniu pracownik otrzymuje stosowne zaświadczenie.

Szkolenia okresowe przeprowadza się, zależnie od stanowiska pracy lub rodzaju poprzedniego szkolenia przed upływem roku lub co 3, 5 lub 6 lat.

Przed upływem roku szkoli się pracowników, którzy przeszli szkolenie wstępne, z wyjątkiem pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, a w szczególności kierowników, którzy przechodzą pierwsze szkolenie okresowe przed upływem 6 miesięcy. 

Przed upływem 3 lat powtarza się szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

Przedsiębiorców, kierowników, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz służbę BHP szkoli się nie rzadziej niż co 5 lat. Pracownicy administracyjno-biurowi odbywają szkolenie okresowe przed upływem 6 lat.

$ Szkolenia okresowe bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

$ Analiza i ocena stanu BHP w firmie

masz pytanie dotyczące naszej oferty?